Tag: TNI

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 21/05/2563

📣📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ หลักสูตรอบรม...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับติว CompTIA Network+ พร้อม Voucher สอบ วันที่ 23/05/2563 ถึง 24/05/2563

📣📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ หลักสูตรอบรม...

Read More

ขอเชิญน้องๆ มัธยมต้นที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค๊ด สมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus

โครงการ Samsung Innovation Campus 16 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น...

Read More

นักศึกษาคณะ IT ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ในการแข่งขันประกวด Animation ระดับประเทศ โครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ในยุคปัจจุบันภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”

นักศึกษาคณะ IT ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ในการแข่งขันประกวด Animation ระดับประเทศ...

Read More

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมปลายทุกคน สมัครเข้าร่วมงาน “มหกรรม เปิดบ้าน IT@TNI”

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมปลายทุกคน สมัครเข้าร่วมงาน 💥มหกรรม เปิดบ้าน IT@TNI 💥...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Read More

ผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ของอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ของอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น...

Read More
Loading