ติดต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชั้น 6 อาคาร A เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ10250
โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2740
โทรสาร 0-2763-2700

Website: http://it.tni.ac.th