สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญีปุ่น นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องไปมอบให้ ชุมชนตรอกตะแคง จ.ตราด

อาจารย์ – นักศึกษา(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญีปุ่น นำคอมพิวเตอร์...

Read More