ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Read More