โครงการ Samsung Innovation Campus

16 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น