📣📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ
หลักสูตรอบรม “ฝึกอบรมสำหรับติวสอบ CompTIA Network+” พร้อม Voucher สอบ
วัน ที่ 23-24 พ.ค. 63 เวลา 9:00 – 16:00น.
ราคา 13,900 บาท (รวม VAT) รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

✔วันที่ 23
+ OSI Reference Model
+ Network Theory
+ Network Devices
+ Network Services and Applications
+ WAN Technologies
+ Common Network Topologies and Infrastructures
+ Routing Concepts and Protocols Technologies

✔วันที่ 24
+Switching +Ethernet VLAN
+ Network Monitoring
+ Network Security Risks
+ Network Security Controls
+ Troubleshooting
+ ติวสอบ ฝึกทำข้อสอบ
+ แนะนำการสอบ
+ ขั้นตอนการลงทะเบียน
+ วิทยากรจาก CompTia

🎈ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในโปสเตอร์และ scan QR code ด้านล่างหรือว่ากดจาก link เพื่อเข้าหน้าสมัครได้เลยครับ⬇

คลิกสมัคร