ในวันที่ 27/02/2020 ถึง 28/02/2020  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น