📣📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ
หลักสูตรอบรม “การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์”
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 9:00 – 16:00น.
ราคา 2,000 บาท (รวม VAT) รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

✔เช้า
1. พื้นฐานการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
2. พื้นฐานองค์ประกอบทางภาพ มุมมองของภาพ
3. ความรู้เรื่องแสงธรรมชาติ แสงประดิษฐ์ ทิศทางของแสง แสงนุ่ม แสงแข็ง อื่นๆ (สาธิตการจัดทิศทางแสง)
4. แนวคิดการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ มุมมองช่างภาพ
5. พื้นฐานการคิดconceptก่อนการสร้างงานศิลปะ ถ่ายภาพ
✔บ่าย
1. Workshop กิจกรรมการถ่ายภาพ
2. วิจารณ์ผลงาน

🎈ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในโปสเตอร์และ scan QR code ด้านล่างหรือว่ากดจาก link เพื่อเข้าหน้าสมัครได้เลยครับ⬇

คลิกสมัคร