ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 21/05/2563

📣📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ หลักสูตรอบรม...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับติว CompTIA Network+ พร้อม Voucher สอบ วันที่ 23/05/2563 ถึง 24/05/2563

📣📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นครับ หลักสูตรอบรม...

Read More

ขอเชิญน้องๆ มัธยมต้นที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค๊ด สมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus

โครงการ Samsung Innovation Campus 16 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น...

Read More

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท UNLOCK Design จัดงาน AI and Big Data Challenge for Data Engineers (ABCDE) in Bangkok

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท UNLOCK Design จัดงาน AI and Big Data...

Read More