ข่าวผลงานนักศึกษา
น้องใหม่คณะไอทีตามรอยรุ่นพี่ คว้าชัยแอนิเมชันระดับประเทศอีกแล้ว!

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในโครงการ "Media Lab เพื่อพัฒนาสื่อ Animation สำหรับเด็กปฐมวัย" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

การแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 60 ทีม และมีทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง 10 ทีมเท่านั้น ซึ่งมีตัวแทนทีมนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 11 คน

บรรยาการการแข่งขัน ทุกทีมต่างนำเสนอผลงานของตนเองออกมาอย่างไม่ยอมแพ้กัน ซึ่งผลการตัดสินออกมาดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "ไก่อวกาศ" จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย น.ส.กนกนันท์ ตาน้อย น.ส.ญาดาพิณ เกาศัยนันท์ น.ส.ศุภาพิชญ์ มุ่งวิริยะ และ น.ส.ธดาภรณ์ กมขุนทด ได้รับเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

และได้รับรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แแก่ ทีม "Submarine Dogs" ประกอบด้วย น.ส.นีร บุษยบัณฑูร น.ส.วรัญญา เพียรภักดีสกุล และ น.ส.รชตวัน เนตรสุวรรณ และทีม "เเกะบิน" ประกอบด้วย น.ส.กัญญาณัฐ สมจิตต์สว่าง น.ส.กัลยา จรรยาอนุรักษ์ น.ส.ธัญนิจ สายแก้ว และนายณัฐพล มลิวัลย์ ได้รับเงินทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
ซึ่งมีอาจารย์ชาญ จารุวงศ์รังสี และอาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดการแข่งขัน

การแข่งขันครั้งนี้ได้สร้างประสบการณ์ดีๆ แก่กลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรระดับประเทศ การทำงานเป็นทีม และคำแนะนำจากคณะกรรมการตัดสิน รวมทั้งผลจากการแข่งขันครั้งนี้ทีมผู้ชนะเลิศจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานผลิตแอนิเมชันประกอบรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ผ่านจากสถานที่จริง ลงมือทำจริง ผ่านสถานการณ์จริง ผสมผสานทฤษฎีที่เรียนรู้มาจริง และนำไปสู่หลักปฏิบัติจริง ซึ่งตรงตามหลักการ Monodzukuri ที่สถาบันฯ ได้ถือเป็นแก่นสำคัญของการเรียนการสอนตลอดมา

อ้างอิงภาพถ่ายจาก: Academic Institute of Public Media (สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส)

Posted: 16-12-2560, Views: 66


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
SOCIAL COMMUNITY