ข่าวผลงานนักศึกษา
กราฟิกไอที ดังสนั่นวงการ กวาดเรียบทุกรางวัล
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมความรอบรู้ด้านพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์แก่ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ผ่านสื่อในยุคดิจิตอล 4.0" สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดสื่อในหัวข้อ "หุ่นดี สุขภาพดี ด้วยโภชนาการ" จำนวน 10 ทีม จากผู้สมัครกว่า 50 ทีม ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้บรรยายให้ความรู้ด้านโภชนาการ และฝึกปฏิบัติทางการการออกแบบสื่อเพื่องานสุขภาพ นอกจากนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกทีมจะได้รับโจทย์ให้ผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในวันสุดท้าย ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยมีคณะกรรมการจากแวดวงโภชนาการและการผลิตสื่อร่วมพิจารณาตัดสินผลงาน และผลการตัดสินปรากฏว่า กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ มาได้อย่างไร้ข้อกังขา ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "อะไรดี" ได้รับทุนการศึกษา 10,000 พร้อมโล่รางวัล ประกอบด้วย
1.นางสาวภุมรินทร์ เตียงพาณิชย์
2.นางสาวกนกพร สุวานิโช
3.นางสาวเมธิยา มนต์บุรีนนท์
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม "MxT" ได้รับทุนการศึกษา 5,000 พร้อมใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย
1.นายวรวรรธ รัตนวิจิตราศิลป์
2.นายกัญจพัฒน์ ทรงสิทธิพรชัย
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม "TNI Cosmo" ได้รับทุนการศึกษา 3,000 พร้อมใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย
1.นางสาวพาขวัญ ยุพิน
2.นางสาววรกมล พรหมพันธุ์ใจ 
3.นายกันต์ธีภพ หัตถา
โดยมีอาจารย์ชาญ จารุวงศ์รังสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 
 
 
Posted: 05-07-2560, Views: 158


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
SOCIAL COMMUNITY