ข่าวกิจกรรม
คณะ IT คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันฯ

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สถาบันเทคโนโลยีได้มีการประกวดการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย KM EXHIBITION 2017
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยในงานนี้ทีมงานคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเสนอหัวข้อการประกวดการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ดังนี้

  • ด้านการเรียนการสอน - “การใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ MONODZUKURI,KAIZEN, TNI 6 CORE VALUES, 5ส และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย”
  • ด้านการวิจัย - “การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอกสําหรับบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ซึ่งในงานนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลจากการประกวดการจัดการความรู้ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (ตัวแทนการนำเสนอโดย ผศ.เกษม ทิพย์ธาราจันทร์)
  • รางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ด้านวิจัย (ตัวแทนการนำเสนอโดย ผศ.ดร.ประจักษ์   เฉิดโฉม)
  • รางวัล Popular Vote 

Posted: 05-07-2560, Views: 66


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
SOCIAL COMMUNITY