ข่าวกิจกรรม
คณะไอทีจัดกิจกรรมฝึกอบรม Social Media ให้เครือข่ายผู้ปกครอง

คณะไอทีจัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการดูแล เอาใจใส่นักศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะไอทีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการใช้งานเว็บไซต์เพื่อติดตามข้อมูลการศึกษา และการใช้งาน Social Media เบื้องต้น สำหรับผู้ปกครองของนักศึกษาคณะไอที รุ่นที่ 1" ซึ่งถือเป็นโครงการฝึกอบรมที่เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ และมีผลตอบรับที่ดี สร้างความพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อคณะฯ ในการดูแลนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้

Posted: 19-06-2560, Views: 48


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
SOCIAL COMMUNITY